Projektowanie nowych obiektów

Wykonujemy pełnobranżowe projekty budowlane i wykonawcze, zarówno dla dużych obiektów, całych zespołów urbanistycznych, jak też dla poszczególnych małych inwestycji. Opracowujemy projekty standardowe, jak również nietypowe, o wysokim stopniu skomplikowania technicznego. Każdy projekt dostosowujemy do oczekiwań inwestora w zakresie wymagań technologicznych oraz budżetu, jakim dysponuje inwestycja.

 

W naszej ofercie znajdą Państwo też wszelkie usługi wchodzące w skład kompleksowej obsługi inwestycji. Zlecenie naszej firmie wykonania takiego kompletnego pakietu usług jest zarówno wygodne, jak i praktyczne, gdyż redukuje do minimum koszty, czas, a także ryzyko jakiegokolwiek błędu lub niedopatrzenia. Naturalnie Pracownia Projektowa Castor może dołączyć do Państwa projektu na każdym etapie jego realizacji oraz sprecyzować swoje działania na jednej lub kilku wybranych usługach:

 

 • pomoc w wyborze działki i określenie warunków gruntowych
 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • pomoc w uzyskaniu warunków technicznych od gestorów sieci, decyzji konserwatorskich, decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych;
 • pomoc przy formalnościach urzędowych (pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy lub robót budowlanych) oraz przy formalnościach związanych z rozpoczęciem i zakończeniem budowy;
 • opracowanie kosztorysów i specyfikacji technicznych;
 • nadzór autorski oraz inwestorski na budowie.

 

Przebudowy i adaptacje

Pracownia Projektowa Castor zapewnia kompleksową obsługę wszelkich inicjatyw budowlanych związanych z przebudową, rozbudową bądź nadbudową istniejących obiektów w zakresie projektowym, doradczym oraz załatwiania formalności urzędowych i prawnych. Wykonujemy także audyty, pozwalające na ocenę stanu konstrukcji budynku. W zależności od potrzeb inwestycyjnych oraz możliwości konstrukcyjnych opracowujemy projekty dotyczące następujących modernizacji:

 

 • rozbudowa obiektu;
 • nadbudowa o kolejne piętro;
 • rozbudowa wraz z nadbudową;
 • wewnętrzne i zewnętrzne zmiany konstrukcyjne;
 • zmiany konstrukcji dachu;
 • adaptacja poddasza (z ewentualną ingerencją budowlaną ? np. poszerzeniem kubatury);
 • zmiany dotyczące funkcjonalności i sposobu użytkowania pomieszczeń;
 • zamurowania, wyburzenia oraz zmiany wystroju wnętrz;
 • wzbogacenie obiektu (bądź zespołu obiektów) o elementy małej architektury, o charakterze funkcjonalnym lub dekoracyjnym.

 

Usługi dodatkowe

 • Wykonujemy inwentaryzacje architektoniczno-budowlane, polegające na dokładnym obmierzeniu budynku i sporządzeniu na tej podstawie dokumentacji technicznej.
 • Sporządzamy dokumentację niezbędną do zaświadczeń o samodzielności lokali oraz adaptacje projektów gotowych.
 • Specjalizujemy się w przystosowywaniu istniejących budynków do aktualnych przepisów ppoż. (opracowaliśmy takie dokumentacje m.in. dla Domów Studenckich Atol i Feniks Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Domu Studenckiego Skrzat Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz dla budynku ZUS w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego).
 • Opracowujemy projekty placów zabaw, spełniające wymogi rządowego programu "Radosna Szkoła".
 • Oferujemy także usługi digitalizacji dokumentacji projektowych. Istniejące papierowe projekty przenosimy do komputera i zamieniamy na formę elektroniczną. Tak zachowany projekt, np. istniejącego budynku, może służyć inwestorowi na wiele sposobów: do przebudowy budynku, rozbudowy, inwentaryzacji, przetargów itp.

W ofercie

 • budynki jednorodzinne
 • budynki dwurodzinne i wielorodzinne
 • budynki handlowo-usługowe
 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki zamieszkania zbiorowego
 • rozbudowy
 • nadbudowy
 • projekty wnętrz
 • projekty zagospodarowania
 • koncepcje
 • projekty budowlane
 • projekty wykonawcze
 • adaptacje projektów gotowych
 • inwentaryzacje
 • przystosowanie istniejących budynków do aktualnych przepisów ppoż.,sanitarno-higienicznych i bhp
 • kompleksowa obsługa inwestycji polegającej m.in. na:
 • pomocy w wyborze działki, określeniu warunków gruntowych
 • uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego
 • nadzór autorski na budowie

 

 

 

Kontakt

CASTOR Pracownia Projektowa

os. Tysiąclecia 71, piętro A

61-255 Poznań
NIP: 782-002-81-59

biuro@castorpp.pl