Menu

Dom studencki Feniks

Dom studencki Feniks

Dom studencki Feniks

Dom studencki Feniks

Dom studencki Feniks

Dom studencki Feniks

Projekt przebudowy budynku, docieplenia i kolorystki elewacji, zagospodarowania terenu 2007 Projekt dostosowania budynku do aktualnych wymogów p.poż 2009 Projekt remontu klatek schodowych i korytarzy 2012

  • Inwestor: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Kubatura: 13053 m?